MICHELIN PRIMACY 4 ยางตระกูลนุ่มเงียบ ให้ความปลอดภัยทั้งตอนใหม่ หรือยางใกล้หมดดอก

MICHELIN PRIMACY 4 มีสมรรถนะสูงบนถนนเปียก และยังสามารถรักษาสมรรถนะได้อย่างยาวนานอีกด้วย ด้วยเนื้อยางที่เป็น Elastomer เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก MICHELIN PRIMACY 4 ทำให้ MICHELIN PRIMACY 4 มีคุณสมบัติในการเกาะบนถนนเปียก และด้วยส่วนผสมพันธะเคมีของ Elastomer แบบใหม่นี้จะทำให้อายุการใช้งานของ MICHELIN

Read more