Mercedes-Benz A180 เลือกใช้ยาง Michelin Primacy4 225/45R17

Mercedes-Benz A180 ถึงรอบเปลี่ยนยาง เลือกใช้ยาง Michelin Primacy4 225/45R17 ยางตระกูลนุ่มเงียบ ให้ความปลอดภัยทั้งตอนใหม่ หรือยางใกล้หมดดอก ขอบคุณครับ   KB TIRES & SERVICES ร้านยางรถยนต์ ย่านถนน นวมินทร์, โพธิ์แก้ว,

Read more