Mercedes Benz เลือกใช้ยาง ยาง PIRALLI P-ZERO

Mercedes Benz ถึงรอบเปลี่ยนยาง เลือกใช้ยาง ยาง PIRALLI P-ZERO 235/40R18 , 255/35R18 ราคาโดนๆ พร้อมติดตั้ง ตั้งศูนย์ระบบ3D ขอบคุณมากๆครับ PIRELLI P ZERO รูปแบบดอกยางไม่สมมาตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรค เพิ่มการจัดการ และการควบคุมดีเยี่ยมบนถนนเปียก

Read more